Tuesday, November 16, 2010

Hearing ur voice,is like hearing poetry.

With the natural rhythms of ur voice,i hear ur soul.

Its so Genuine..so true

that i need to hear that voice again & again..endlessly
!

Sunday, November 14, 2010

ye na...

Tuzya vina..tuzya nakalat...tarihi zurate tuzyachsathi
aas tu..awaj tu..shwasatla to gandh tu
ka kalena bhaas sare..swapna tu an satyahi tu
virahat tuziya komejate mi..mazyach aat aat ghusmatate mi
aas tuzya bhetichi hi...lavate he ved mala!
ye asa an ye tasa..ye na ...yeshil na
moharaya man maze aatur tya chatakapari
ye asa an ye tasa..ye na ...yeshil na